Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

A message from Andrea Barlow

Another stray in Livadia area, very hungry but very sweet and friendly young male.
again someone has cared about him, anyone find the owner or give a home. as once again law of 15 days and will go. it is being cared for at kennels at the moment, so time is of an essence. anyone help?

Thanks 97739143
Andrea Barlow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου